Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Materialne ślady Jezusa z Nazaretu. Refleksja katechetyczna nad twórczością Grzegorza Górnego

CHARAKTERYSTYKA

Szukając dróg dotarcia z orędziem Ewangelii do współczesnego człowieka warto odwołać się do materialnych dowodów istnienia Jezusa z Nazaretu oraz wskazać na prawdziwość opisów ewangelicznych.

Po każdej zbrodni zostają ślady, a ukrzyżowanie Jezusa z Nazaretu za czasów Poncjusza Piłata wygenerowało wiele materialnych śladów tego wydarzenia. Podczas naszego spotkania zmierzymy się z tymi materialnymi śladami. Postaramy się określić ich autentyczność poprzez dwie drogi: wskazaniami historycznymi zapisanymi w różnych kronikach oraz badania samych relikwii. Pokażemy, na ile współczesna nauka nie tyle neguje wiarę oraz historyczne wydarzenia sprzed 2000 lat, ile je potwierdza i pomaga zrozumieć.

 • KORZYŚCI UCZESTNIKA

  Poznasz materialne ślady, jakie zostały po Jezusie z Nazaretu

  Poznasz miejsca ich przebywania oraz dowody autentyczności

  Połączysz wskazane artefakty z konkretnymi fragmentami biblijnymi

  Poznasz argumenty wskazujace na autentyczność i racjonalność ewangelicznych narracji

 • ADRESAT

  Katecheci pracujący z dziećmi w starszych klasach szkoły podstawowej i z młodzieżą

Prowadzący

ks. dr Grzegorz Jerzy Zakrzewski

Ksiądz diecezji płockiej, doktor katechetyki KUL, dyrektor Wydziału Katechetycznego w Płocku. Duszpasterz młodzieży, ewangelizator, zafascynowany pielgrzymowaniem. Żyje dewizą: Ewangelia wchodzi w człowieka przez nogi

Ikona do góry