Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Strona główna

Strona główna

Witamy w serwisie Szkolenia NATAN!

KILKA SŁÓW O NAS

Serwis Szkolenia NATAN jest projektem, który realizujemy w ramach Centrum Doskonalenia Nauczycieli NATAN. Centrum posiada akredytację Lubelskiego Kuratora Oświaty. Organem założycielskim Centrum jest Stowarzyszenie Pedagogów NATAN.

Nasza nazwa NATAN - nazwa tak Stowarzyszenia jak i Centrum - pochodzi od Proroka Natana ze Starego Testamentu. Jego umiejętność twórczego i zaskakującego prowokowania do samodzielnego myślenia jest dla nas wielkim źródłem inspiracji pedagogicznych (2 Sm 12,1-9).

Nazwa NATAN to także skrót od słów: nauczanie - tradycja - animacja. Kluczową sprawą jest dla nas to, aby nauczanie i wychowanie opierało się na syntezie najlepszych elementów tradycji ze współczesną metodyką, kładącą akcent na aktywność uczniów i wychowanków.

Nasza wizja edukacji streszcza się w haśle: aktywnie, z sercem, z zasadami. Zależy nam, aby szkoła pomagała uczniom stać się ludźmi samodzielnymi w myśleniu i działaniu, ludźmi z silnym i dobrym charakterem. Jesteśmy przekonani, że drogą do osiągnięcia tego celu jest systematyczne nauczanie zasad w szkole oraz budowanie więzi między nauczycielami a uczniami oraz między samymi uczniami. Chcemy, aby uczniowie w szkole byli aktywnymi podmiotami, aby w czasie nauki mogli samodzielnie dokonywać ważnych odkryć.

Poprzez nasze szkolenia chcemy pomagać katechetom, nauczycielom innych przedmiotów, pedagogom i wychowawcom w prowadzeniu coraz lepszych zajęć, w coraz lepszej pracy wychowawczej.

PRZEGLĄDANIE OFERTY

Naszą ofertę szkoleniową można przeglądać na kilka sposobów. Można to robić w kluczu:

 • tematyki szkoleń - tu jest przedstawiona nasza pełna oferta. Jest ona podzielona na trzy obszary tematyczne: Katecheza, Wychowanie i Projekty szkoleniowe. Przy każdym szkoleniu sa podane możliwe formy jego przeprowadzenia. E-kursy można zakupić zawsze i korzystac z nich w dowolnym czasie. W webinarach i warsztatach, które mają ustalone terminy można zakupić udział. Przy webinarach, które nie mają ustalonego terminu zbieramy grupy osób zainteresowanych - można zasygnalizować swoje zainteresowanie takim szkoleniem.
 • oferty dla osób prywatnych - tu są zebrane aktualnie dostepne formy szkoleń, w których można zakupić indywidualny udział.
 • najbliższych szkoleń - tu są zebrane szkolenia, w różnych formach według zasady zbliżających się terminów,
FORMY SZKOLEŃ

Formy naszych szkoleń są następujące

 • webinar - to szkolenie, które jest prowadzone przez internet w czasie rzeczywistym na platformie zoom. Ma formę wykładu z wykorzystaniem slajdów. Warunkiem aktywnego włączenia się w webinar jest posiadanie komputera wyposażonego w kamerę i mikrofon. W naszej dotychczasowej ofercie używaliśmy nazwy "szkolenie on line", jednak z kilku względów uznaliśmy, że nazwa "webinar" będzie bardziej adekwatna. Dosłownie znaczy ona "seminarium internetowe".
 • warsztat - to szkolenie stacjonarne, podczas którego uczestnicy aktywnie pracują, najczęściej w małych grupach.
 • e-kurs - to szkolenie polegające na tym, że uczestnik ma dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie Moodle. Może zapoznawać się z nimi w dowolnie wybranym czasie. Materiały te to najczęściej filmy video, slajdy oraz pliki tekstowe (word lub pdf). Do testu sprawdzającego opanowanie materiału można podchodzić w dogodnym dla siebie momencie. Można to robić wielokrotnie. W naszej dotychczasowej ofercie używaliśmy nazwy "szkolenie e-learningowe", jednak z kilku względów uznaliśmy, że nazwa "e-kurs" będzie bardziej adekwatna.
ZAŚWIADCZENIA

Udział w szkoleniach dokumentujemy zaświadczeniami. Zaświadczenia firmuje Centrum Doskonalenia Nauczycieli NATAN, które posiada akredytację Lubelskiego Kuratora Oświaty i jest wpisane pod numerem 46 do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Samorząd Województwa Lubelskiego.

Zaświadczenia z webinarów:

 • wysyłamy w formacie PDF drogą e-mail
 • wystawiamy osobom obecnym na szkoleniu

Zaświadczenia z e-kursów:

 • wysyłamy w formacie PDF drogą e-mail
 • wystawiamy najczęściej na podstawie 80% dobrych odpowiedzi na test (do którego można przystępować wiele razy)
 • zawierają informacje o blokach tematycznych oraz ilości godzin dydaktycznych potrzebnych do opanowania materiału
ZAKUP SZKOLEŃ PRZEZ OSOBY PRYWATNE

Udział w szkoleniach osoby prywatne mogą zakupić poprzez:

 • przelew automatyczny przez platformę PayU. Po dokonaniu zakupu przez PayU link do webinaru lub kod dostępu do e-kursu przychodzi automatycznie pocztą e-mail (w razie problemów warto sprawdzić spam).
 • przelew na konto bankowe Stowarzyszenia. Po dokonaniu zakupu przez konto bankowe link do webinaru lub kod dostępu do e-kursu przychodzi pocztą e-mail po rejestracji przelewu na koncie Stowarzyszenia.

Istnieje możliwość wystawienia indywidualnej faktury VAT lub faktury VAT z odroczonym terminem płatności dla szkół i innych instytucji opłacających udział swoich pracowników w szkoleniach.

ZAMAWIANIE SZKOLEŃ PRZEZ INSTYTUCJE

Szkolenia można zamawiać dla zorganizowanej grupy - termin i czas trwania jest wtedy uzgodniany z organizatorem szkolenia. Cennik oraz informacje organziacyjne są zamieszczone w zakładce "Oferta dla instytucji".

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty szkoleniowej!

Zarząd Stowarzyszenia Pedagogów NATAN
dr Zbigniew Barciński
mgr Dorota Ząberg
mgr Jerzy Piasecki

Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli NATAN
dr Jerzy Jarosiński

Ikona do góry