Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Młodzi w cyberświecie – katechezy profilaktyczne – e-kurs

E-kurs

CHARAKTERYSTYKA

Podczas szkolenia zostaną przeanalizowane podstawowe zagrożenia w sieci Internet i ukazane sposoby ich przezwyciężania w świetle Dobrej Nowiny. Uczestnicy warsztatów poznają konkretne scenariusze katechez profilaktycznych z wykorzystaniem środków audiowizualnych.

PROGRAM
 • Wiadomości wstępne: film dotyczący zagadnień życia młodzieży w cyberświecie (omówienie prezentacji przez prowadzącego).
 • 6 multimedialnych konspektów profilaktyczno-ewangelizacyjnych:

  • Lajkuję, nie hejtuję – stop cyberprzemocy,
  • Stop pornografii,

  • W poszukiwaniu sensu życia,

  • Żyj chwilą i pamiętaj o wieczności,

  • Uwaga fake news – prawda nas wyzwoli,

  • Zaloguj się w Duchu Świętym.

Katecheza multimedialna. Filmowe, muzyczne i sportowe przykłady aktywizujące uczniów - e-kurs

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

 • Film
 • Pliki PDF

Materiały są umieszczone na Platformie e-kursów Centrum Doskonalenia Nauczycieli NATAN. Są dostępne po zalogowaniu się.

KONTAKT Z OSOBĄ PROWADZĄCĄ SZKOLENIE

Uczestnicy będą mogli skorzystać z konsultacji z osobą prowadzącą szkolenie (drogą mailową).

ANKIETA INFORMACJI ZWROTNEJ

Uczestników e-kursu prosimy po jego zakończeniu o udzielenie nam informacji zwrotnej i wypełnienie anonimowej ankiety.

CZAS POTRZEBNY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z MATERIAŁAMI

5 godzin dydaktycznych

WARUNKI UZYSKANIA ZAŚWIADCZENIA

Test będzie zawierał 10 pytań dotyczących treści szkolenia. Do zaliczenia wymagane będzie 80 procent poprawnych odpowiedzi. Można próbować wielokrotnie rozwiązywać test, czas odpowiedzi będzie nieograniczony.

ORGANIZACJA E-KURSU

E-kurs to szkolenie polegające na tym, że uczestnik ma dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie Moodle. Może zapoznawać się z nimi w dowolnie wybranym czasie. Materiały te to najczęściej filmy video, slajdy oraz pliki tekstowe (word lub pdf). Do testu sprawdzającego opanowanie materiału można podchodzić w dogodnym dla siebie momencie. Można to robić wielokrotnie.

ZAŚWIADCZENIA

Zaświadczenia firmuje Centrum Doskonalenia Nauczycieli NATAN, które posiada akredytację Lubelskiego Kuratora Oświaty i jest wpisane pod numerem 46 do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Samorząd Województwa Lubelskiego.

Zaświadczenia są wysyłane uczestnikom e-kursu drogą e-mail w formacie pdf – są w nich podane bloki tematyczne oraz ilość godzin dydaktycznych potrzebnych do opanowania materiału.

Po pozytywnym ukończeniu testu prosimy o przesłanie takiej informacji na adres: biuro@natan.pl Przyśpieszy to przygotowanie i wysyłkę zaświadczenia.

FAKTURY VAT

Istnieje możliwość wystawienia indywidualnej faktury VAT lub faktury VAT z odroczonym terminem płatności dla szkół i innych instytucji opłacających udział swoich pracowników w szkoleniach.

Opinie o tym szkoleniu

 • Szkolenie podjęło bardzo ważny temat i to w sposób merytoryczny, a podzielenie różnych wyzwań na poszczególne konspekty pozwala szeroko spojrzeć na to, jakie niebezpieczeństwa niesie w sobie korzystanie z internetu.

 • Bardzo ciekawe i nowatorskie pomysły, ciekawe wykorzystanie filmików i piosenek.

 • Dobrze dobrane materiały, różnorodne, przekaz wizualny i muzyczny łatwo trafiające do młodzieży.

Zakup szkolenia

Cena: 55,00 PLN brutto

 • ADRESAT

  Katecheci klas starszych szkół podstawowych i szkół średnich

 • KORZYŚCI UCZESTNIKA

  Poznasz nauczanie Kościoła na temat Internetu.

  Dowiesz się, jak mówić młodym o bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni.

  Poznasz zasady bezpieczeństwa cyfrowego.

  Poznasz konkretne konspekty lekcji z wykorzystaniem materiałów multimedialnych i metod aktywizujących.

  Będziesz miał dostęp do wszystkich pomocy lekcyjnych wykorzystywanych podczas szkolenia.

  Będziesz miał możliwość drogą mailową indywidualnych konsultacji z prowadzącym.

Prowadzący

Jerzy Jabłoński

Przez wiele lat katechizował w Gimnazjum, obecnie w Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim.

Ikona do góry