Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Biblia na talerzu. Propozycja zajęć biblijno-kulinarnych – e-kurs

E-kurs

CHARAKTERYSTYKA

Kurs „Biblia na talerzu” nie jest stricte szkoleniem. To otwarta propozycja, która zrodziła się jako owoc przemyśleń, co czynić, by zachęcić katechizowanych do większego zaangażowania w życie parafii, jak również do uważnego wsłuchiwania się w Boże Słowo podczas liturgii. To propozycja warsztatów, podczas których uczestnicy zapoznają się z treścią wybranych fragmentów biblijnych i na ich podstawie odkrywają obecność Boga w życiu człowieka, a następnie stosując zaproponowane metody kulinarne utrwalają poznane treści biblijne.

Zawarte w propozycji rozwiązania stanowią podpowiedź i inspirację do podjęcia działań duszpasterskich w ramach apostolatu czasu wolnego w parafii lub szkole. Może mieć ona zastosowanie jako innowacja pedagogiczna z religii o charakterze metodyczno-organizacyjnym.

PROGRAM
 • Trochę teorii nie zawadzi – krótkie wprowadzenie. Kierunek: ewangelizacja, dzielić się, by mnożyć, nowe okoliczności, odczytać znaki czasu
 • Skąd, po co i dlaczego? – wiadomości wstępne. Skąd pomysł na zajęcia biblijno-kulinarne, charakterystyka tego rodzaju zajęć, jakie są ich cele ogólne i szczegółowe
 • Kto, co, jak, gdzie, kiedy i za ile? – organizacja warsztatów i sposób ich realizacji. Adresaci, czas realizacji, miejsce działania, wyposażenie, przygotowanie dalsze i bliższe, kwestia finansowa, wybór potrawy, struktura jednostki, tematyka, sugestie i uwagi
 • Karty pracy dla uczestników zajęć biblijno-kulinarnych. 14 gotowych kart pracy zawierających materiały do części biblijnej (treść omawianej perykopy) oraz kulinarnej (przepis do wykonania proponowanej potrawy).

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

 • Prezentacje multimedialne na temat organizacji warsztatów
 • Karty pracy – pliki PDF

Materiały są umieszczone na Platformie e-kursów Centrum Doskonalenia Nauczycieli NATAN. Są dostępne po zalogowaniu się.

KONTAKT Z OSOBĄ PROWADZĄCĄ SZKOLENIE

Uczestnicy będą mogli skorzystać z konsultacji z osobą prowadzącą szkolenie (drogą mailową).

ANKIETA INFORMACJI ZWROTNEJ

Uczestników e-kursu prosimy po jego zakończeniu o udzielenie nam informacji zwrotnej i wypełnienie anonimowej ankiety.

CZAS POTRZEBNY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z MATERIAŁAMI

8 godzin dydaktycznych

WARUNKI UZYSKANIA ZAŚWIADCZENIA

Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest dobra odpowiedź na minimum 80% pytań w teście. Test składa się z 10 pytań zamkniętych. Dodatkowym warunkiem jest zaproponowanie 2 pomysłów połączenia perykopy biblijnej z przepisem kulinarnym – jako oferty na kolejne zajęcia.

ORGANIZACJA E-KURSU

E-kurs to szkolenie polegające na tym, że uczestnik ma dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie Moodle. Może zapoznawać się z nimi w dowolnie wybranym czasie. Materiały te to najczęściej filmy video, slajdy oraz pliki tekstowe (word lub pdf). Do testu sprawdzającego opanowanie materiału można podchodzić w dogodnym dla siebie momencie. Można to robić wielokrotnie.

ZAŚWIADCZENIA

Zaświadczenia firmuje Centrum Doskonalenia Nauczycieli NATAN, które posiada akredytację Lubelskiego Kuratora Oświaty i jest wpisane pod numerem 46 do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Samorząd Województwa Lubelskiego.

Zaświadczenia są wysyłane uczestnikom e-kursu drogą e-mail w formacie pdf – są w nich podane bloki tematyczne oraz ilość godzin dydaktycznych potrzebnych do opanowania materiału.

Po pozytywnym ukończeniu testu prosimy o przesłanie takiej informacji na adres: biuro@natan.pl Przyśpieszy to przygotowanie i wysyłkę zaświadczenia.

FAKTURY VAT

Istnieje możliwość wystawienia indywidualnej faktury VAT lub faktury VAT z odroczonym terminem płatności dla szkół i innych instytucji opłacających udział swoich pracowników w szkoleniach.

Zakup szkolenia

Cena: 52,00 PLN brutto

 • ADRESAT

  Katecheci wszystkich rodzajów szkół, liderzy grup parafialnych

 • KORZYŚCI UCZESTNIKA

  Poznasz konkretną propozycję ewangelizacji dzieci, młodzieży, dorosłych w ramach apostolatu czasu wolnego;

  Poznasz sposób na to, by – parafrazując wypowiedź kard. C. M. Martiniego – „z kuchni parafialnej/szkolnej uczynić dzwonnicę kościelną” (por. C. M. Martini, Rozmowy z moim telewizorem. Spotkanie Kościoła ze światem mass mediów. Przeł. W. Pawłowski, Kraków 1998, s. 54);

  Otrzymasz pomysł na innowację pedagogiczną z religii

  Dowiesz się, jak można połączyć historię biblijną z przepisem kulinarnym;

  Dowiesz się, jaki jest cel tego rodzaju zajęć;

  Uzyskasz podpowiedzi, jakimi metodami prowadzić zajęcia biblijno-kulinarne;

  Otrzymasz gotowe karty pracy do przeprowadzenia 14 warsztatów z uczestnikami

Prowadzący

s. Nazaria Nizio

Benedyktynka misjonarka, z wykształcenia matematyk i księgowa, w praktyce dyplomowana katechetka.

Pozostali prowadzący

s. Benedetta Anna Górska

Benedyktynka misjonarka, z wykształcenia teolog, dyplomowana katechetka.

Ikona do góry