Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Człowiek-Zagadka – uczeń z Zespołem Aspergera na lekcjach religii

CHARAKTERYSTYKA

Większość nauczycieli religii spotyka wśród swoich uczniów dzieci lub młodzież z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu Zespołu Aspergera (ZA). Zapoznajemy się z zaleceniami, współtworzymy IPETy i określamy wymagania z naszego przedmiotu… O ile dokumentacja związana z ZA nie sprawia nam większego kłopotu, to znacznie trudniej jest zrealizować zawarte w niej założenia w praktyce. Trudności potęguje fakt, że niemal każdy z uczniów ze wspomnianym spektrum autyzmu jest inny. Na co należy zwracać uwagę? Jak pracować z takim uczniem? Gdzie szukać pomocy?

PROGRAM
 • Wprowadzenie teoretyczne nt. Zespołu Aspergera (2 godz.).
 • Obowiązki nauczyciela związane z pracą z uczniem z ZA (2 godz.).
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych z religii (2 godz.).
 • Trudności katechetów w pracy z uczniami z ZA (2 godz.).
 • Potrzeba współpracy z rodzicami ucznia z ZA (2 godz.).
 • Uczeń z ZA a przygotowanie do sakramentów (2 godz.).
 • Współpraca z rodzicami ucznia z ZA (2 godz.).
 • Baza wiedzy nt. ZA (1 godz.).
Człowiek-Zagadka – uczeń z Zespołem Aspergera na lekcjach religii – e-kurs
 • ADRESAT

  Katecheci uczący na różnych etapach edukacyjnych

 • KORZYŚCI UCZESTNIKA

  Uporządkujesz dotychczasową wiedzę na temat Zespołu Aspergera (ZA).

  Poznasz obowiązki nauczyciela związane z pracą z uczniem z ZA.

  Otrzymasz wskazówki dotyczące pracy z uczniem z ZA.

  Dowiesz się, na co zwracać uwagę w katechezie przygotowującej do sakramentów ucznia z ZA.

  Otrzymasz wskazówki, gdzie szukać pomocy w pracy z uczniem z ZA.

Prowadzący

dr Aneta Rayzacher-Majewska

Wykładowca katechetyki w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, katechetka w przedszkolu, konsultor Komisji Wychowania Katolickiego KEP.

Ikona do góry