Przeskocz do treści Przeskocz do menu

„Pochwalony bądź, Panie, na lekcjach religii”. Katecheta jako lider ekologii integralnej – wątki ekologiczne w szkolnym nauczaniu religii

CHARAKTERYSTYKA

„Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną” (Rdz 1,28) czytamy wielokrotnie na lekcjach religii. Jednak wciąż jeszcze nie wystarczająco często uświadamiamy sobie i uczniom, jak konkretnie realizować ten nakaz w codzienności. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat nastąpiło pewne „ekologiczne ożywienie” w Kościele za sprawą encykliki „Laudato si’”, a „Rok Laudato si’” (24.05.2020-24.05.2021) jeszcze wyraźniej zachęcił do podejmowania wątków ekologicznych na lekcjach religii. Szczególnie, iż stanowią one doskonałą okazję do korelacji religii z innymi przedmiotami, a także aktywizacji uczniów na rzecz konkretnych inicjatyw w duchu ekologii integralnej.

PROGRAM
 • Ekologiczne wątki w nauczaniu Kościoła powszechnego i w Polsce (1 godz.).
 • Inspiracje katechetyczne płynące z encykliki Laudato si’ (2 godz.).
 • Pojęcie ekologii integralnej (2 godz.).
 • Ekologia płaszczyzną korelacji religii z edukacją szkolną w nowej „Podstawie programowej katechezy…” (2 godz.).
 • Propozycje inicjatyw ekologicznych w szkole i parafii z uwzględnieniem poszczególnych etapów edukacyjnych (4 godz.).
 • Ekologiczne inicjatywy w Kościele – baza wiedzy (1 godz.).
„Pochwalony bądź, Panie, na lekcjach religii”. Katecheta jako lider ekologii integralnej – wątki ekologiczne w szkolnym nauczaniu religii - e-kurs
 • ADRESAT

  Katecheci uczący na różnych etapach edukacyjnych

 • KORZYŚCI UCZESTNIKA

  Przypomnisz sobie główne wątki ekologiczne w nauczaniu Kościoła;

  Dowiesz się, na czym polega ekologia integralna i jak możesz stać się jej liderem;

  Uświadomisz sobie możliwości korelacji religii z edukacją szkolną na przykładzie ekologii w nowej „Podstawie programowej katechezy…”;

  Poznasz konkretne możliwości działania ekologicznego w szkole i parafii;

  Dowiesz się, gdzie szukać wsparcia w realizacji postulatów ekologii integralnej.

Prowadzący

dr Aneta Rayzacher-Majewska

Wykładowca katechetyki w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, katechetka w przedszkolu, konsultor Komisji Wychowania Katolickiego KEP.

Ikona do góry