Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Poważna sprawa – nasza zabawa. Zabawy ruchowe i słowne w nauczaniu religii – e-kurs

E-kurs

CHARAKTERYSTYKA

Obserwacja dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym najlepiej przekonuje, jak bardzo ważny jest w tym wieku ruch. Dziecko rośnie i rozwija swą sprawność fizyczną w zakresie dużej i małej motoryki, a jego potrzeba aktywności sprawia, że trudno jest mu skupić uwagę na dłużej bądź usiedzieć w jednym miejscu. Dlatego warto wspomóc naszych podopiecznych i wykorzystać te naturalne potrzeby w procesie dydaktycznym. Aktywność ruchowa w nauczaniu religii nie musi ograniczać się do śpiewu z gestami, ale może być wielorako uwzględniana, stosownie do celów i treści konkretnych jednostek tematycznych.

Wiek przedszkolny i wczesnoszkolny to także czas intensywnego rozwoju mowy – wzbogacania słownictwa, umiejętności wypowiedzi. Również w tym aspekcie katecheta może korelować swe działania z założeniami wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Liczne zabawy słowne mogą być nośnikiem treści religijnych, sposobem ich utrwalenia, jak również będą wspierać dziecko w zwracaniu się do Ojca, który jest w niebie.

PROGRAM
 • Wprowadzenie teoretyczne nt. zabaw ruchowych i słownych (2 godz.).
 • Przykłady zabaw ruchowych i słownych w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej (2 godz.).
 • Korelacja religii z wychowaniem przedszkolnym/edukacją wczesnoszkolną w nowej „Podstawie programowej katechezy…” (2 godz.).
 • Możliwości zastosowania zabaw ruchowych na religii (2 godz.).
 • Możliwości zastosowania zabaw słownych na religii (2 godz.).

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

 • Filmy
 • Prezentacja multimedialna
 • Materiały dla uczestników

Materiały są umieszczone na Platformie e-kursów Centrum Doskonalenia Nauczycieli NATAN. Są dostępne po zalogowaniu się.

KONTAKT Z OSOBĄ PROWADZĄCĄ SZKOLENIE

Uczestnicy będą mogli skorzystać z konsultacji z osobą prowadzącą szkolenie (drogą mailową).

ANKIETA INFORMACJI ZWROTNEJ

Uczestników e-kursu prosimy po jego zakończeniu o udzielenie nam informacji zwrotnej i wypełnienie anonimowej ankiety.

CZAS POTRZEBNY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z MATERIAŁAMI

10 godzin dydaktycznych

WARUNKI UZYSKANIA ZAŚWIADCZENIA

Test będzie składał się z pytań zamkniętych i otwartych oraz zadania polegającego na zaproponowaniu dwóch zabaw – ruchowej oraz słownej dla wybranych lekcji religii.

ORGANIZACJA E-KURSU

E-kurs to szkolenie polegające na tym, że uczestnik ma dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie Moodle. Może zapoznawać się z nimi w dowolnie wybranym czasie. Materiały te to najczęściej filmy video, slajdy oraz pliki tekstowe (word lub pdf). Do testu sprawdzającego opanowanie materiału można podchodzić w dogodnym dla siebie momencie. Można to robić wielokrotnie.

ZAŚWIADCZENIA

Zaświadczenia firmuje Centrum Doskonalenia Nauczycieli NATAN, które posiada akredytację Lubelskiego Kuratora Oświaty i jest wpisane pod numerem 46 do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Samorząd Województwa Lubelskiego.

Zaświadczenia są wysyłane uczestnikom e-kursu drogą e-mail w formacie pdf – są w nich podane bloki tematyczne oraz ilość godzin dydaktycznych potrzebnych do opanowania materiału.

Po pozytywnym ukończeniu testu prosimy o przesłanie takiej informacji na adres: biuro@natan.pl Przyśpieszy to przygotowanie i wysyłkę zaświadczenia.

FAKTURY VAT

Istnieje możliwość wystawienia indywidualnej faktury VAT lub faktury VAT z odroczonym terminem płatności dla szkół i innych instytucji opłacających udział swoich pracowników w szkoleniach.

Zakup szkolenia

Cena: 60,00 PLN brutto

 • ADRESAT

  Katecheci uczący w przedszkolach i klasach 1-3 szkoły podstawowej

 • KORZYŚCI UCZESTNIKA

  Uporządkujesz dotychczasową wiedzę na temat zabaw ruchowych i słownych w nauczaniu.

  Poznasz ciekawe propozycje metodyczne.

  Rozwiniesz własną kreatywność w zakresie tworzenia zabaw ruchowych i słownych w nauczaniu religii stosownie do własnych potrzeb.

Prowadzący

dr Aneta Rayzacher-Majewska

Wykładowca katechetyki w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, katechetka w przedszkolu, konsultor Komisji Wychowania Katolickiego KEP.

Ikona do góry