Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Porządek na lekcji. Strategia – e-kurs

E-kurs

CHARAKTERYSTYKA

Punktem wyjścia szkolenia jest pytanie: jak rozwiązywać problem trudnych zachowań uczniów? Celem szkolenia jest rozbudowana i uzasadniona odpowiedź na to pytanie. Odpowiedź ta obejmuje wiele różnorodnych elementów powiązanych w spójną całość wokół jednej myśli przewodniej. Można tę odpowiedź nazwać strategią postępowania wobec trudnych zachowań uczniów.

PROGRAM
 • Diagnoza braku porządku na lekcji. Porządowanie wiedzy na temat zachowań uczniowskich, które burzą porządek na lekcji. Ćwiczenie dramowe. Praca m.in. nad typologią takich zachowań.
 • Strategia wprowadzania porządku. Praca nad całościową strategią wprowadzania porządku na lekcji. Praca w małych grupa oraz wykład prowadzącego.
 • Reagowanie na łamanie zasad. Praca nad metodyką prowadzenia przez nauczyciela rozmów indywidualnych z uczniami zakłócającymi porządek w klasie. Ćwiczenie dramowe.
 • Radzenie sobie z presją grupy. Praca nad metodyką reagowania przez nauczyciela na presję wywieraną na niego przez grupę uczniów w sytuacji chaosu klasowego. Ćwiczenie dramowe.
 • Praca nauczyciela nad sobą. Praca nad tematyką wewnętrznych barier utrudniających efektywne działania wychowawcze.
 • Podsumowanie pracy i wnioski.
WARIANTY TREŚCIOWE SZKOLENIA
 1. Porządek na lekcji. Strategia – warsztat adresowany do wszystkich nauczycieli
 2. Porządek na katechezie. Strategia – warsztat uwzględniający specyfikę katechezy
FORMY SZKOLENIA
E-KURS "PORZĄDEK NA LEKCJI. STRATEGIA"

ORGANIZACJA E-KURSU

E-kurs to szkolenie polegające na tym, że uczestnik ma dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie Moodle. Może zapoznawać się z nimi w dowolnie wybranym czasie. Materiały te to najczęściej filmy video, slajdy oraz pliki tekstowe (word lub pdf). Do testu sprawdzającego opanowanie materiału można podchodzić w dogodnym dla siebie momencie. Można to robić wielokrotnie.

PROGRAM E-KURSU

W programie e-kursu jest 5 filmów video, z którymi trzeba się zapoznać.

 1. Od czego zacząć rozwiązywanie problemu trudnych zachowań uczniowskich? Omówiona jest tu kwestia celów reakcji na trudne zachowania uczniów – w perspektywie doraźnej jak i długofalowej. [Wykład na video – 1 godz.]
 2. Jaką przyjąć strategię? Omówione są tu różne strategie reagowania na trudne zachowania uczniów m.in. strategia miękka i strategia twarda. Analiza tych dwu nieadekwatnych strategii jest podstawą do poszukiwania trzeciej strategii, która wychodzi poza alternatywę miękkości i twardości. [Wykład na video – 1 godz.]
 3. Jak nauczać zasad? Elementem właściwej reakcji na trudne zachowania uczniów jest nauczanie zasad. Są tu omówione m.in. kwestie treści zasad, sposób ich wprowadzenia w klasie, reagowania na ich łamanie. [Wykład na video – 1 godz.]
 4. Jak budować więź? Elementem właściwej reakcji na trudne zachowania uczniów jest budowanie z nimi więzi. Są tu omówione m.in. kwestie niewłaściwego i właściwego rozumienia więzi, sposoby jej budowania. [Wykład na video – 1 godz.]
 5. Jak pracować nad sobą? Właściwe reagowanie na trudne zachowania uczniów mogą utrudniać nauczycielowi różnego rodzaju bariery wewnętrzne. Przepracowanie tych barier jest warunkiem coraz większego wpływu na zachowania uczniów. [Wykład na video – 1 godz.]
 6. Jak rozwiązywać problem trudnych zachowań uczniowskich? Wszystkie kwestie omówione podczas szkolenia tworzą system, są ze sobą logicznie powiązane. W tym bloku cała tematyka jest podsumowana i przedstawiona całościowo. [Zbiorcza prezentacja i e-book w formacie PDF]

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

 • 5 filmów video z wykładami
 • Prezentacja obejmująca całość omówionych tematów (format PDF)
 • E-book o objętości prawie 50 stron, podsumowujący omówiona tematykę (format PDF)

KONTAKT Z PROWADZĄCYM

Uczestnicy będą mogli skorzystać z konsultacji z prowadzącym (drogą mailową).

ANKIETA INFORMACJI ZWROTNEJ

Po zakończeniu szkolenia prosimy uczestników o udzielenie nam informacji zwrotnej przez wypełnienie anonimowej ankiety.

CZAS POTRZEBNY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z MATERIAŁAMI

8 godzin dydaktycznych

WARUNKI UZYSKANIA ZAŚWIADCZENIA

80% prawidłowych odpowiedzi na test sprawdzający zapoznanie się z treściami szkolenia.

ZAŚWIADCZENIA

Zaświadczenia firmuje Centrum Doskonalenia Nauczycieli NATAN, które posiada akredytację Lubelskiego Kuratora Oświaty i jest wpisane pod numerem 46 do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Samorząd Województwa Lubelskiego.

Zaświadczenia są wysyłane uczestnikom e-kursu drogą e-mail w formacie pdf – są w nich podane bloki tematyczne oraz ilość godzin dydaktycznych potrzebnych do opanowania materiału.

Po pozytywnym ukończeniu testu prosimy o przesłanie takiej informacji na adres: biuro@natan.pl Przyśpieszy to przygotowanie i wysyłkę zaświadczenia.

FAKTURY VAT

Istnieje możliwość wystawienia indywidualnej faktury VAT lub faktury VAT z odroczonym terminem płatności dla szkół i innych instytucji opłacających udział swoich pracowników w szkoleniach.

Zakup szkolenia

Cena: 70,00 PLN brutto

Publikacje związane ze szkoleniem

 • ADRESAT

  Nauczyciele wszystkich poziomów nauczania

 • KORZYŚCI UCZESTNIKA

  Poszerzysz wiedzę i rozwiniesz umiejętność sprawnego diagnozowania sytuacji nieporządku na lekcji

  Poszerzysz wiedzę i rozwiniesz umiejętności związane ze strategią wprowadzania porządku na lekcji

  Poszerzysz wiedzę i rozwiniesz umiejętności związane z uczeniem zasad

  Poszerzysz wiedzę i rozwiniesz umiejętności związane z budowaniem więzi

  Poszerzysz wiedzę i rozwiniesz umiejętności związane z reagowaniem na zakłócenia porządku na lekcji

  Poznasz doświadczenia innych osób związane z tą tematyką

Prowadzący

dr Zbigniew Barciński

Pedagog i teolog. Autor programów szkoleń warsztatowych i publikacji metodycznych.

Ikona do góry